هنرهای تجسمی سینما تئاتر اخبار هنر موسیقی جشنواره ها رسانه تخصصی

Tags : Contemporary art galleries in Iran

رویداد های هنری

برنامه گالری گردی | آدینه ۲۲ امرداد ۹۵

برنامه گالری های تهران | آدینه ۲۲ امرداد ۹۵   نگارخانه هنرمند مدیوم – عنوان تاریخ – گشایش نشانی ۱ ۶ — خیابان تخت طاووس (مطهری)، خیابان میرزای شیرازی، کوچه بیستم، شماره ۲ – ‌پنج‌شنبه‌ها تعطیل است ۲ ۲۶ لیندا آهنی نقاشی – گمشده ۲۲ امرداد – ۳ شهریور فرمانیه، خیابان سلمانپور ظهیر، شماره ۲۶ […]ادامه مطلب

رویداد های هنری

برنامه گالری گردی | آدینه پانزدهم امرداد ۹۵

برنامه گالری های تهران | آدینه پانزدهم امرداد ۹۵   نگارخانه هنرمند مدیوم – عنوان تاریخ – گشایش نشانی ۱ ۶ — خیابان تخت طاووس (مطهری)، خیابان میرزای شیرازی، کوچه بیستم، شماره ۲ – ‌پنج‌شنبه‌ها تعطیل است ۲ ۲۶ نغمه جهانی عکس و ویدئو – آنِ من ۱۵ – ۲۰ امرداد فرمانیه، خیابان سلمانپور ظهیر، […]ادامه مطلب

رویداد های هنری

برنامه گالری گردی | آدینه ۲۵ تیرماه ۹۵

برنامه گالری های تهران | آدینه ۲۵ تیرماه ۹۵ نگارخانه هنرمند مدیوم – عنوان تاریخ – گشایش نشانی ۱ ۶ — خیابان تخت طاووس (مطهری)، خیابان میرزای شیرازی، کوچه بیستم، شماره ۲ – ‌پنج‌شنبه‌ها تعطیل است ۲ ۲۶ گروهی – داریوش شاملو نقاشی – سرزمین هیچ کجا ۲۵ – ۳۰ تیر فرمانیه، خیابان سلمانپور ظهیر، […]ادامه مطلب

رویداد های هنری

برنامه گالری گردی | آدینه هجدهم تیرماه ۹۵

برنامه گالری های تهران | آدینه هجدهم تیرماه ۹۵ نگارخانه هنرمند مدیوم – عنوان تاریخ – گشایش نشانی ۱ شماره ۶ —     خیابان تخت طاووس (مطهری)، خیابان میرزای شیرازی، کوچه بیستم، شماره ۲ – ‌پنج‌شنبه‌ها تعطیل است ۲ شماره ۲۶ علی بابایی زاد عکی – تمنوس ۱۱ – ۲۴ تیر فرمانیه، خیابان سلمانپور […]ادامه مطلب

رویداد های هنری

برنامه گالری های تهران | آدینه ۲۴ اردیبهشت ۹۵

برنامه گالری های تهران | آدینه ۲۴ اردیبهشت ۹۵ نگارخانه هنرمند مدیوم – عنوان تاریخ – گشایش نشانی ۱ شماره ۶ متین توفیقی و زروان روح‌بخشان عکس – در غیاب آن ۲۴ – ۳۱ اردیبهشت خیابان تخت طاووس (مطهری)، خیابان میرزای شیرازی، کوچه بیستم، شماره ۲ – ‌پنج‌شنبه‌ها تعطیل است ۲ شماره ۲۶ گروهی – […]ادامه مطلب

رویداد های هنری

برنامه گالری های تهران | آدینه ۲۷ فروردین ۹۵

برنامه گالری های تهران | هفته پایانی فروردین نگارخانه هنرمند مدیوم – عنوان تاریخ – گشایش نشانی ۱ شماره ۶ آرش چمن آرا عکاسی – در ـ تهران ۲۰ – ۲۷ فروردین خیابان تخت طاووس (مطهری)، خیابان میرزای شیرازی، کوچه بیستم، شماره ۲ – ‌پنج‌شنبه‌ها تعطیل است ۲ شماره ۲۶ — فرمانیه، خیابان سلمانپور ظهیر، شماره […]ادامه مطلب

رویداد های هنری

برنامه گالری های تهران | آدینه سی بهمن ماه ۱۳۹۴

برنامه گالری های تهران | آدینه سی بهمن ماه ۱۳۹۴ نگارخانه هنرمند مدیوم – عنوان تاریخ – گشایش نشانی 1 شماره 6 فینا عبدی عروسک های دست ساز – قصه هایی در قاب 23 – 30 بهمن خیابان تخت طاووس (مطهری)، خیابان میرزای شیرازی، کوچه بیستم، شماره 2 – ‌پنج‌شنبه‌ها تعطیل است 2 شماره 26 […]ادامه مطلب

رویداد های هنری

برنامه گالری های تهران | آدینه ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۴

برنامه گالری های تهران | آدینه ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۴ نگارخانه هنرمند مدیوم – عنوان تاریخ – گشایش نشانی 1 شماره 6 فینا عبدی عروسک های دست ساز – قصه هایی در قاب 23 – 30 بهمن خیابان تخت طاووس (مطهری)، خیابان میرزای شیرازی، کوچه بیستم، شماره 2 – ‌پنج‌شنبه‌ها تعطیل است 2 شماره 26 شکیبا […]ادامه مطلب

رویداد های هنری

برنامه گالری های تهران | آدینه شانزده بهمن ماه ۱۳۹۴

برنامه گالری های تهران | آدینه شانزده بهمن ماه ۱۳۹۴ نگارخانه هنرمند مدیوم – عنوان تاریخ – گشایش نشانی 1 شماره 6 — خیابان تخت طاووس (مطهری)، خیابان میرزای شیرازی، کوچه بیستم، شماره 2 – ‌پنج‌شنبه‌ها تعطیل است 2 شماره 26 شکیبا یوسف زاده نقاشی – 16 – 28 بهمن فرمانیه، خیابان سلمانپور ظهیر، شماره […]ادامه مطلب

رویداد های هنری

برنامه گالری های تهران | آدینه نهم بهمن ماه ۱۳۹۴

برنامه گالری های تهران | آدینه نهم بهمن ماه ۱۳۹۴ نگارخانه هنرمند مدیوم – عنوان تاریخ – گشایش نشانی 1 شماره 6 — -موکول شد- خیابان تخت طاووس (مطهری)، خیابان میرزای شیرازی، کوچه بیستم، شماره 2 – ‌پنج‌شنبه‌ها تعطیل است 2 شماره 26 پانته‌آ سیروس نقاشی – 9 – 26 بهمن فرمانیه، خیابان سلمانپور ظهیر، […]ادامه مطلب

رویداد های هنری

برنامه گالری های تهران | آدینه دوم بهمن ماه ۱۳۹۴

برنامه گالری های تهران | آدینه دوم بهمن ماه ۱۳۹۴ نگارخانه هنرمند مدیوم – عنوان تاریخ – گشایش نشانی 1 شماره 6 بابک اطمینانی نقاشی – گهواره زمان 18 دی – 6 بهمن خیابان تخت طاووس (مطهری)، خیابان میرزای شیرازی، کوچه بیستم، شماره 2 – ‌پنج‌شنبه‌ها تعطیل است 2 شماره 26 حسین شاه طاهری نقاشی […]ادامه مطلب

رویداد های هنری هنرهای تجسمی

برنامه گالری های تهران | آدینه ۲۵ دی ۱۳۹۴

برنامه گالری های تهران | آدینه 25 دی ۱۳۹۴ نگارخانه هنرمند مدیوم – عنوان تاریخ – گشایش نشانی 1 شماره 6 بابک اطمینانی نقاشی – گهواره زمان 18 دی – 6 بهمن خیابان تخت طاووس (مطهری)، خیابان میرزای شیرازی، کوچه بیستم، شماره 2 – ‌پنج‌شنبه‌ها تعطیل است 2 شماره 26 حسین شاه طاهری نقاشی – […]ادامه مطلب

رویداد های هنری

برنامه گالری های تهران | آدینه ۱۸ دی ۱۳۹۴

برنامه گالری های تهران | آدینه ۱۸ دی ۱۳۹۴ نگارخانه هنرمند مدیوم – عنوان تاریخ – گشایش نشانی 1 شماره 6 بابک اطمینانی نقاشی – گهواره زمان 18 دی – 6 بهمن خیابان تخت طاووس (مطهری)، خیابان میرزای شیرازی، کوچه بیستم، شماره 2 – ‌پنج‌شنبه‌ها تعطیل است 2 شماره 26 گروهی چاپ دستی 11 – […]ادامه مطلب

رویداد های هنری

برنامه گالری های تهران | آدینه ۱۱ دی ۱۳۹۴

برنامه گالری های تهران | آدینه ۱۱ دی ۱۳۹۴ نگارخانه هنرمند مدیوم – عنوان تاریخ – گشایش نشانی 1 شماره 6 —     خیابان تخت طاووس (مطهری)، خیابان میرزای شیرازی، کوچه بیستم، شماره 2 – ‌پنج‌شنبه‌ها تعطیل است 2 شماره 26 گروهی چاپ دستی 11 – 23 دی فرمانیه، خیابان سلمانپور ظهیر، شماره 26 […]ادامه مطلب

رویداد های هنری گالری گردی

برنامه گالری های تهران | آدینه ۴ دی ۱۳۹۴

برنامه گالری های تهران | آدینه 4 دی 1394 نگارخانه هنرمند مدیوم – عنوان تاریخ – گشایش نشانی 1 شماره 6 علی باقری عکس – بال آدمی اسب است 27 آذر – 4 دی خیابان تخت طاووس (مطهری)، خیابان میرزای شیرازی، کوچه بیستم، شماره 2 – ‌پنج‌شنبه‌ها تعطیل است 2 شماره 26 گروهی مجسمه – […]ادامه مطلب