Tags : Contemporary art

نقد و مقالات هنرهای تجسمی

هنر معاصر دقیقا چیست؟

نگاهی ژرف به این جنبش امروزی برای بسیاری از مردم، ارائه یک تعریف مشخص از هنر معاصر می تواند کار دشواری باشد. در حالی که عنوان آن ساده و سرراست است، معنای امروزی آن چندان واضح نیست. خوشبختانه، درک آنچه که به عنوان “معاصر” به حساب می آید، زمانی کاملاً امکان پذیر است که تاریخچه […]ادامه مطلب