Tags : Cooper Union alumni

عکاسی و فتومونتاژ نقد و مقالات هنرهای تجسمی

جوئل پیتر ویتکین عکاس مرگ

نگاهی به آثار عکاس جوئل پیتر ویتکین    در این مقاله با  عکس های  عکاسی آشنا  می‌شویم که برای ساخت عکس های خود از خرید اعضای بدن انسان های مرده استفاده می کند! این عکاس هم مانند دیگر هنرمندان تجسمی دست به آفرینش اثر هنری می‌زند ولی نه لزوما زیبا مثل زیبایی تصویری از طبیعت؛ بلکه […]ادامه مطلب