Tags : Cynthia Matty-Huber

عکاسی و فتومونتاژ

نگاهی اجمالی به زندگی آرام یک دامدار در مونتانا

در سه سال گذشته سینتیا متی هیوبر از زندگی دامداران در سراسر ایالت مونتانا عکاسی کرده است. او که مجذوب شیوه زندگی سخت دامداران شده بود، سال گذشته را کلا صرف مستند کردن زندگی یک دامدار کرد. خانواده جان هویلند درسال 1906 به ایالت مونتانا آمد. وی تمام عمر خود را در مزرعه به سر برد. […]ادامه مطلب