Tags : Dadiani Fine Art

اخبار هنرهای تجسمی هنرهای تجسمی

تغییر واحد پول برای نخستین بار در اقتصاد هنر

نقش واحد پول مجازی در هنر گالری هنرهای زیبا دادیانی در لندن اولین گالری در بریتانیا است که واحد های پول مجازی را به رسمیت شناخته و استفاده از آنها را در تبادلات گالری قبول کرده است. خریداران این گالری در قلب منطقه سنتی هنری می فیر می توانند یکی از شش واحد پول مجازی […]ادامه مطلب