هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

نمایش تازه‌ترین جیمز باند باز هم عقب افتاد

جیمز باند

کرونا سخت‌ترین هماورد جیمز باند این روزا دیگر به اخبار لغو یا موکول شدن رویدادهای گوناگون عادت کرده‌ایم. در تازه‌ترین این تغییر تاریخ‌های پی‌درپی، واپسین فیلم جیمز باند قرار دارد. نمایش فیلم تازه‌ی جیمز باند با عنوان «زمانی برای مردن نیست» باز هم عقب افتاد و هواداران این مجموعه فیلم باید دوباره تا سال آینده‌ی […]