Tags : Feminist art

اخبار هنرهای تجسمی نقاشی و طراحی هنرهای تجسمی

جنبش زنان در هنرهای تجسمی

آن گونه که فردریک هارت می‌نویسد: نهضت فمینیسم در هنرهای تجسمی یعنی باور به آفرینش آثاری که به گونه‌ای زنان را مخاطب قرار داده و بر نبوغ سیاسی آنان تاثیر نهد این جنبش حدودا در زمانی پدید آمد که نهضت زن-آزاد-خواهی در دهه‌های 1970 در ایالات متحده به یکی از موضوعات مهم در گفت و گوی […]ادامه مطلب