هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

آنتی لوگو ها علیه قطر

تصمیم مشکوک فیفا برای دادن میزبانی جام جهانی سال 2022 به قطر، هر روز ابعاد تازه تری به خود گرفته و باعث جنجال‌های بسیار می‌شود. گستره‌ی این اعتراضات تا نهادهای حمایت از حقوق بشر هم کشیده شده و حقایق بسیار تلخی از پشت پرده‌ی بلند پروازی‌های این کشور امیرنشین را آشکار می‌سازد. بنابر آمار منتشر شده تا کنون 900 […]