Tags : Finding Jack

سینما و تئاتر

بازگشت جیمز دین به سینما

بازی پس از مرگ اگر جیمز دین هنوز زنده بود، امسال تولد ۸۸ سالگی‌اش را جشن می‌گرفت. اما سرنوشت تنها ۲۴ سال به او فرصت زندگی داد اما آوازه‌ای به وی بخشید که ظاهرا نمی‌شود برایش پایانی متصور شد. جیمز دین در زندگی هنری کوتاه خود تنها در سه فیلم سینمایی “شورش بی‌دلیل” (۱۹۵۵)، شرق […]ادامه مطلب