هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

زباله دانی پر از آثار هنری فرانسیس هاینز!

آثار هنری در زباله‌دان! مردی آثار هنری غیرمعمولی را از زباله‌دان بیرون کشید و فکر می‌کرد برای دکور هالووین جالب باشد. اما ممکن است در واقع ارزش واقعی آن رقم حیرت‌آوری داشته باشد. ظاهرا این آثار توسط فرانسیس هاینز، یک اکسپرسیونیست انتزاعی متوفی، که به خاطر پیچیدن اشیا در پارچه شهرت دارد، خلق شده است. […]