Tags : Hamid Hadinejad

رویداد های هنری ویدئو هفته

بازدید مجازی از نمایشگاه آثار حمید هادی نژاد در آرت

گالری گردی با هنرگردی گالری آرت سنتر از روز هفتم خردادماه میزبان نمایشگاه آثار نقاشی حمید هادی نژاد با عنوان «انگاره‌ها» است. در استیتمنت این نمایشگاه به نگار حمید هادی نژاد آمده است: در مقابل کادر سفید زمان می ایستد، و مکان در مسیر آرام و پرشتاب ذهن شروع به ذوب شدن می کند. فقط […]ادامه مطلب