Tags : Hooman Babaeizad

اخبار هنرهای تجسمی مجسمه‌ سازی و حجم هنرهای تجسمی

هزاران اکنون در مجسمه‌های هومن بابایی‌زاد

جادوی اکنون ناب در گالری شیرین نمایشگاه «هزاران اکنون»، آثار حجم و مجسمه‌ی هومن بابایی‌زاد در گالری شیرین افتتاح می‌شود. گشایش این نمایشگاه در تاریخ ۲۸ دی‌ماه، روز جمعه ساعت ۱۶ الی ۲۰ بوده و تا ۱۰ بهمن‌ماه ادامه خواهد داشت. حجم‌های این هنرمند غالباً در بستر تحلیلی و فرمالیسم قابل خوانش هستند. در تحلیل […]ادامه مطلب