Tags : Jane Hanson

پرفورمنس آرت و اجرا موسیقی هنرهای مفهومی

مصاحبه اختصاصی هنرگردی با خانم جین هانسون، به بهانه رویداد

بر اساس وبسایت یک روز، یک کر، این رویداد “یک ابتکار هیجان انگیز برای خواندن دسته جمعی است، که کلید آن در سال   ۲۰۱۴  خورده و از تاثیر همگانی و هماهنگ آواز خواندن برای ترویج صلح و وحدت در روز صلح یعنی ۲۱ دسامبر بهره می برد”. این رویداد اتفاقی جالب و پرمعنا است که […]ادامه مطلب