Tags : kurt perschke

اینستالیشن و چیدمان هنرهای مفهومی

پروژه ی توپ قرمز و سفر آن به شهرهای مختلف

پروژه ی توپ قرمز یا ” The RedBall Project” از سال ۲۰۰۱ در حال سفر به نقاط مختلف دنیا بوده است و در شهرهای مهمی همچون پاریس، سیدنی، شیکاگو،تایپه و پورتلند توقف داشته است. این پروژه  در بیش از ۲۵ شهر جهان بوده است و هر روز مکان های متفاوتی را درون شهرها تجربه می […]ادامه مطلب