Tags : Mahmood Reza Nourbakhsh

رویداد های هنری عکاسی و فتومونتاژ

نمایشگاه انفرادی محمودرضا نوربخش در گالری مهروا

نمایشگاه انفرادی محمودرضا نوربخش از روز آدینه ششم آذرماه به مدت ده روز در گالری مهروا برگزار می شود. این نمایشگاه با عنوان ” #آریایی#درود_به_شرفت#بزن ” مشتمل بر 15 عکس رنگی در ابعاد 40 در 60 می باشد. محمود رضا نوربخش در بیانیه این نمایشگاه نوشته: به فرض محال اگر باور داشته باشیم که اصالتِ تاریخ  فاقد […]ادامه مطلب