هنرهای تجسمی سینما تئاتر اخبار هنر موسیقی جشنواره ها رسانه تخصصی

Tags : Monté

نقاشی و طراحی هنرهای تجسمی

بازیافت محصولات گوشتی

هنر بازیافت هرساله حجم زیادی از مواد غذایی به دلیل اتمام تاریخ مصرف توسط سوپرمارکت ها دور ریخته می شود. آیزاک مونته Isaac Monté هنرمندی است که در پروژه ی خود از این گوشت های دور ریختنی استفاده می کند و آنها را به صورت گلدان و چراغ های روشنایی درمی آورد. “با خارج کردن بخش قرمز […]ادامه مطلب