Tags : Mosaic

اخبار هنرهای تجسمی

یک قطعه موزاییک تاریخی در بریتانیا پیدا شد

کشف قابل توجه موزاییک نادر رومی در یک مزرعهدر یک کشف “قابل توجه” یک موزاییک نادر رومی در مزرعه ای بریتانیایی کشف شد. هیستوریک انگلند، یک نهاد عمومی که از محیط تاریخی کشور مراقبت می کند، گفت که این اولین بار است که طی 1600 سال گذشته این موزاییک در راتلند، میدلندز شرقی، رونمایی می […]ادامه مطلب