Tags : Muñoz & Company

اینستالیشن و چیدمان هنرهای مفهومی

معرفی چیدمان شهر دورگه

 شهر دورگه (Mestizo City) یک چیدمان خاص در یک بستر ویژه، در حوزه ی طراحی میامی برای (Art Basel) میامی است که توسط شرکت Muñoz & Company اجرا شد تا جنب و جوش و تنوع فرهنگ امریکای لاتین و تاثیر قومی در حال توسعه و رشد آن را نمایش دهد. این چیدمان به روش جالب و جذابی […]ادامه مطلب