هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

درباره نمایشگاه گروهی طراحی هفت دانگ در گالری نگر

گالری نگر در واپسین روزهای خرداد ماه میزبان نمایشگاه گروهی طراحی “هفت دانگ” بود. محمدرضا عرب‌خزائلی آثار حاضر در نمایشگاه را از طراحی های هنرمندانی چون پوریا احیایی، بیتا پور‌حسینی، آیدا روزبیانی، رضا شعبانی، بی‌تا علی‌آبادی و ماهرخ مفید‌نخعی گردآوری کرده بود. در استیتمنت نمایشگاه به قلم محمدرضا عرب‌خزائلی آمده: آدم همیشه تنها جشن نمی‌گیرد، همه چیز مانند […]