هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

سندروم ه دو چشم

شاید به خاطر دوپهلو بودنش باشد یا شاید هم به دلیل چشم‌هایش. الفبای فارسی و عربی را به جرات می‌توان یکی از زیباترین حروف ابداع شده در تاریخ دانست. اما در میان حروف این الفبا، هیچ کدام به اندازه‌ی حرف سی و یکم یعنی ” هـ ی دو چشم ” محبوبیت جهانی ندارند. در همین […]