Tags : Pablo Valbuena

اخبار هنرهای تجسمی اینستالیشن و چیدمان معماری و شهرسازی هنرهای تجسمی ویدئو هفته

باز زنده سازی ایستگاه متروک با نور

پابلو ولبوئنا هنرمند و معمار اسپانیایی ساکن فرانسه، در آخرین پروژه اش به باز زنده سازی ایستگاه قطار Gare d’Austerlitz  پرداخته است. او با حفظ ساختار ستون های مجسمه وار، چیدمانی خیره کننده با عنوان Kinematope ایجاد کرده. در این ایستگاه با سکویی به طول 500 متر، از مصالحی نامشهود، نور و صدا استفاده شده است. […]ادامه مطلب