هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

مروری بر دوازده تابلوی نقاشی منحصربه فرد پل سزان

پل سزان 1839- 1906 | نقاش پسادریافتگر فرانسوی پل سزان، یکی از تأثیرگذارترین هنرمندان تاریخ نقاشی مدرن و الهام بخش نسل های بی‌شماری از هنرمندان بوده است. روش منحصر به فرد او در ساخت فرم با رنگ و رویکرد تحلیلی او به طبیعت که عموماً به عنوان یک پست امپرسیونیست طبقه بندی می شود، بر […]