هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

چیدمان “زیبایی زوال” در گالری چندران، سان فرانسیسکو

the beauty of decay

چیدمان گل، از شکوه تا افول از هم اکنون تا ۴ آگوست ۲۰۱۶ گالری چندران سان فرانسیسکو با چیدمانی ناپایدار از ۸۰۰۰ شاخه گل که از سقفی به ارتفاع ۲۰ فوتی (شش متر) آویزان هستند، میزبان بازدید کنندگان است. هنرمند ساکن لندن ربکا لوییس لا “Rebecca Louise Law” چیدمان زیبایی زوال “The Beauty Of Decay” […]