Tags : Restoration

آثار هنری برجسته معماری و شهرسازی

بازگشایی سردابه های دومیتیلا در شهر رم، پس از سالها

زندگی تازه در مقابر دومیتیلا رم سردابه های دومیتیلا با تکنولوژی لیزر و اسکن مرمت شدند که به رنگهای رو به افول داستانهای زندگی و مرگ جامعه اولیه مسیحیت جانی تازه بخشیدند. پس از سالها تلاش، دو بخش مجزا از یک هزارتوی وسیع سردابه ها، هفته پیش در رم به معرض بازدید گذاشته شدند. سردابه […]ادامه مطلب

نقد و مقالات هنرهای تجسمی

چگونه از آثار هنری گرانقیمت خود به بهترین وجه نگهداری

نگهداری از اثر هنری به سادگی مدیر هنری موزه لئوپولد، آقای هانس پیتر ویپاینگر در افتتاحیه نمایشگاه “گنجینه های پنهان مجموعه ها” در موزه لئوپولد وین سخنرانی نمود. موزه لئوپولد در میان مجموعه خود به دنبال آثاری است که نیاز به نگهداری و مرمت دارند اما به علت کمبود زمان یا اعتبارات مالی هنوز بازسازی […]ادامه مطلب