Tags : Robert Smithson

اخبار هنرهای تجسمی مجسمه‌ سازی و حجم معماری و شهرسازی هنرهای تجسمی

پژوهش معماری از مسیر مجسمه سازی

معماری همیشه برای بازی با مفاهیم فضایی و فرمال تلاش کرده اما وسعت و حدود این تجربه معمولا با محدودیت هایی از قبیل بودجه و مهندسی محدود شده است. اما مجسمه سازی در این میان حد واسطی است که در آن آزمون های فرمال و فضایی در یک وسعت و حوزه زیبایی شناختی بدون محدودیت […]ادامه مطلب