Tags : Saeede Hatami

رویداد های هنری

نقاشی های سعیده حاتمی در گالری شماره شش

گالری شماره شش پائیز را با نمایشگاهی از نقاشی های سعیده حاتمی (متولد 1357) آغاز می‌کند. آیدین خانکشی پور در استیتمنت این نمایشگاه نوشته است: هی زن تو در این سیاره چه کاره ای؟ صدای سکوت و حضور خلا تمام دنیای سعیده را تحت تاثیر قرار داده است. خویش نگاری هایی که حاکی از خلوت […]ادامه مطلب