Tags : Sanctions against Iran

نقد و مقالات هنرهای تجسمی

اثر تحریم‌ها بر هنر معاصر ایران

سالیان سال هنر ایران در منطقه‌ی خاورمیانه حرف اول را می‌زد. اما امروز تحریم‌های آمریکا هنرمندان را به انجام روش‌های قرن هجدهمی مجبور می‌کند. معاملات تمام نقدی، کابوس های لجستیکی، مواد هنری کمیاب – اینها تنها چند نمونه از مشکلاتی است که زندگی در ایران تحت تحریم های خرد کننده را برای هنرمندان سخت کرده […]ادامه مطلب