هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

نقاشی های سارا قنبری در گالری آران

سارا قنبری برای اولین نمایشگاه انفرادی خود با عنوان “باقی مانده‌ی روز” به خاطرات و زمان می پردازد، و اینکه دریافت ما از زندگی با گذر روزها تغییر میابد. هنرمند شیفته طبیعت است و به همین دلیل به نقاشی روی برگ و منظره روی آورده. در نقاشی های این مجموعه هنرمند فضای معلق بین حال […]