هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

گفت و گو با سولماز مالک پیرامون نمایشگاه “من زن” در گالری مهروا

گالری مهروا به تازگی میزبان نقاشی های دیجیتال سولماز مالک با عنوان “من زن” بود. متن زیر خلاصه‌ای از گفت و گو با مالک است: مجموعه ی “من زن” درچه مدتی ترسیم شده است؟ يك سال و نيم   چرا به سراغ نقاشی دیجیتال رفتید؟ چون علاقه مندم و به نظرم اين خودش يك سبك به […]