Tags : The Courtauld Institute of Art

اخبار هنرهای تجسمی نقد و مقالات

اعلام کمک های مالی موسسه هنر کورتالند و بنیاد میراث

لندن – موسسه هنر کورتالند و بنیاد میراث ایران از اختصاص بودجه‌‎ای برای کارشناسی ارشد و دستیار پژوهشی با تمرکز بر هنرهای ایرانی خبر دادند. این سمت جدید یکی از مجموعه موقعیت‌های ایجاد شده به عنوان بخشی از برنامه‌‌هایجدید در حال توسعه‌ی بنیاد میراث ایران با مشارکت سازمان های علمی و فرهنگی است. بنا به اعلام موسسه هنر کورتالند، این نهاد در برنامه‌های آموزشی […]ادامه مطلب