هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

نمایشگاه گیت ویلج در مرکز مالی بین المللی دبی

 ساختمانِ مرکز مالی بین المللی دبی یا دیفک، شامل بخشی به نامه ” گیت ویلِج ” است.  از قسمتی که ما وارد ساختمان شدیم تا به گیت (گات) برسیم کمی‌ فاصله را می‎بایست پیاده طی می‌کردیم و هنگامی که نزدیک به این گات شدیم با یک مجسمهٔ “هیچ” پرویز تناولی رو‌به رو شدیم. قسمت “گات ویلیج” فضایی روباز است و […]