Tags : the world design rankings

جشنواره و فراخوان های هنری معماری و شهرسازی

رتبه بندی جهانی کشورها در حوزه طراحی و موقعیت ایران

رتبه بندی جهانی طراحی “the world design rankings”  موقعیت کشورها را بر اساس تعداد طراحان شرکت کننده ای که موفق به دریافت جایزه ی A’ design می شوند، هر ساله به صورت جدولی منتشر می کند. هدف “WDR” برجسته کردن و نمایش اطلاعات کلیدی و دادن بینشی به اقتصاددانان و روزنامه نگاران با توجه به […]ادامه مطلب