Tags : TUA

رویداد های هنری

ایکس های تدکس دانشگاه هنر را پیدا کنید و جایزه

بیست ایکس در قلب تهران بیست پوستر حاوی ایکس (x) در کافه های ناحیه مشخصی در مرکز تهران نصب شده است. از آن‌ها عکس بگیرید و با هشتگ TEDxTUA# در اینستاگرام به اشتراک بگذارید. فردی که بیشترین تعداد ایکس را پیدا کند، برنده‌ی جایزه تدکس دانشگاه هنر خواهد شد.  قوانین مسابقه ١. اعضای تیم تدکس […]ادامه مطلب