Tags : Woodbox Carvings

آثار هنری برجسته اخبار هنرهای تجسمی

منبت کاری های چوبی مینیاتوری قرن شانزدهمی و رازهایشان

تنها ۱۳۵ منبت کاری چوبی مینیاتوری در دنیا وجود دارد و متخصصین هنر سراسر دنیا را به چالش کشیده اند. اخیرا محققان برخی از این قطعات کوچک شامل محرابهای کوچک، تسبیح و مهر نماز را از موزه ها و مجموعه های خصوصی برای مطالعات بیشتر جمع آوری کرده اند و رازهای جالب آنها را کشف […]ادامه مطلب