عکاس ترک با ثبت لحظه ترور سفیر روسیه برنده ورلد پرس فوتو امسال شد+

عکاس ترک با ثبت لحظه ترور سفیر روسیه برنده ورلد پرس فوتو امسال شد