جنجال تحریم فیلم مولان برای دیزنی

هم‌زمان با آغاز پخش فیلم مولان ساخته‌ی دیزنی، موج تازه‌ای از اعتراضات به راه افتاده است. بسیاری از کنشگران حقوق بشر در اعتراض به نقض حقوق بشر توسط حرب کمونیست…